Nezáväzná cenová kalkulácia

Ak si želáte zaslať kalkuláciu ceny prekladu alebo tlmočenia, zvoľte, o akú službu máte záujem a vyplňte krátky formulár nižšie. 

Preklad

Tlmočenie


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdzujem, že v zmysle ustanovení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytujem spoločnosti Profi Translate s.r.o. súhlas so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované na účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.