Cenník neúradných prekladov


čeština

od 9,90 €

angličtina

od 12,50 €

nemčina

od 12,50 €

francúzština

od 14,90 €

španielčina

od 14,90 €

taliančina

od 14,90 €

poľština

od 14,90 €

ruština

od 14,90 €

maďarčina

od 14,90 €

bieloruština, bulharčina, dánčina, holandčina, 

chorvátčina, portugalčina, rumunčina, 

slovinčina, srbčina, švédčina, ukrajinčina

od 16,90 €

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina,  

gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština, 

macedónčina, nórčina

od 19,90 €

čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, 

perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

od 29,90 €


Ceny sú konečné a nebudú navýšené o DPH. 


Sadzby sú stanovené za preklad textu v štandardnom termíne v rozsahu do 1 normovanej strany, t. j. približne 1800 znakov (250 slov). 

Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme v závislosti od predbežného rozsahu textu.