Cenník neúradných prekladov


český jazyk

od 9,90 €

anglický jazyk

od 12,50 €

nemecký jazyk

od 12,50 €

francúzsky jazyk

od 14,90 €

španielsky jazyk

od 14,90 €

taliansky jazyk

od 14,90 €

poľský jazyk

od 14,90 €

ruský jazyk

od 14,90 €

maďarský jazyk

od 14,90 €

bieloruský, bulharský, dánsky, holandský, chorvátsky, portugalský, 

rumunský, slovinský, srbský, švédsky, ukrajinský jazyk

od 16,90 €

albánsky, arabský, arménsky, estónsky, fínsky, grécky, gruzínsky,  

latinský, litovský, lotyšský, macedónsky, nórsky jazyk

od 19,90 €

čínsky, hebrejský, japonský, kórejský, mongolský, perzský, 

thajský, turecký, vietnamský jazyk

od 29,90 €


Sadzby sú stanovené za preklad textu v štandardnom termíne v rozsahu do 1 normovanej strany, t. j. približne 1800 znakov (250 slov). Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme v závislosti od predbežného rozsahu textu.

Ceny sú konečné a nebudú navýšené o DPH.