Cenník neúradných prekladov


Ceny sú konečné. Nenavyšujú sa o DPH. 

čeština

od 9,00 €

angličtina, nemčina

od 12,00 €

taliančina, poľština, francúzština, španielčina,  maďarčina, ruština

od 15,00 €

bieloruština, bulharčina, dánčina, holandčina, chorvátčina, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, švédčina, ukrajinčina

od 17,00 €

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina, gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština, macedónčina, nórčina, čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

od 20,00 €


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany. Za 1 normostranu sa považuje každá strana s textom v rozsahu 1800 znakov vrátane medzier. Finálna cena prekladu závisí od počtu normostrán a urgencie prekladu. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 17:00. Doba realizácie prekladu začína plynúť nasledujúci pracovný deň po záväznom potvrdení objednávky a nezahŕňa deň zadania a deň odovzdania prekladu. Storno poplatok za zrušenie záväzne potvrdenej objednávky v termíne: * do 4 hodín dní od objednania - bezplatne, * do 24 hodín od objednania - 50 % z celkovej ceny objednávky; * nad 24 hodín od objednania - 100 % z celkovej ceny objednávky