Cenník neúradných prekladov


Ceny sú konečné a nebudú navýšené o DPH. 

čeština

od 9,90 €

angličtina

od 12,50 €

nemčina

od 12,50 €

francúzština

od 15,00 €

španielčina

od 15,00 €

taliančina

od 15,00 €

poľština

od 15,00 €

ruština

od 15,00 €

maďarčina

od 15,00 €

bieloruština, bulharčina, dánčina, holandčina, 

chorvátčina, portugalčina, rumunčina, 

slovinčina, srbčina, švédčina, ukrajinčina

od 17,00 €

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina,  

gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština, 

macedónčina, nórčina

na vyžiadanie

čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, 

perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

na vyžiadanie


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany, t. j. približne 1800 znakov vrátane medzier (alebo 250 slov).  Pri preklade zo slovenského do cudzieho jazyka spravidla dochádza v dôsledku inej štruktúry jazyka k nárastu objemu textu v cieľovom jazyku o 20 %. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 16:00. Objednávky prijaté po tomto termíne budú spracované nasledujúci pracovný deň.