Cenník neúradných prekladov


Ceny sú konečné a nebudú navýšené o DPH. 

čeština

od 9,00 €

angličtina, nemčina

od 12,00 €

taliančina, poľština, francúzština, španielčina,  maďarčina, ruština

od 15,00 €

bieloruština, bulharčina, dánčina, holandčina, chorvátčina, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, švédčina, ukrajinčina

od 17,00 €

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina, gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština, macedónčina, nórčina, čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

na vyžiadanie


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany. 1 normostrana = text v rozsahu 1800 znakov vrátane medzier alebo 250 slov. Finálna cena prekladu závisí od počtu normostrán a urgencie prekladu. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 17:00. Doba realizácie prekladu začína plynúť nasledujúci pracovný deň po záväznom potvrdení objednávky a nezahŕňa deň zadania a deň odovzdania prekladu.