Cenník úradných prekladov

Technický preukaz k vozidlu

- nemecký jazyk

16,00 €

- anglický jazyk

18,00 €

- taliansky, poľský, francúzsky, holandský, španielsky jazyk

25,00 €


Výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list

anglický jazyk

20,00 €

nemecký jazyk

20,00 €

taliansky jazyk

25,00 €

poľský jazyk

25,00 €

francúzsky jazyk

25,00 €

španielsky jazyk

25,00 €

maďarský jazyk

25,00 €

holandský jazyk

25,00 €


Ostatné preklady

český jazyk

od 19,90 €

anglický jazyk

 od 23,90 €

nemecký jazyk

od 23,90 €

taliansky jazyk

od 26,90 €

poľský jazyk

od 26,90 €

francúzsky jazyk

od 26,90 €

španielsky jazyk

od 26,90 € 

maďarský jazyk

 od 26,90 €

holandský jazyk

od 28,90 €

ruský jazyk

od 28,90 €

bieloruský, bulharský, dánsky, holandský, chorvátsky, portugalský, 

rumunský, slovinský, srbský, švédsky, ukrajinský jazyk

od 28,90 €

albánsky, arabský, arménsky, estónsky, fínsky, grécky, gruzínsky, 

latinský, litovský, lotyšský, macedónsky, nórsky jazyk

od 31,90 €

čínsky, hebrejský, japonský, kórejský, mongolský, perzský, thajský, 

turecký, vietnamský jazyk

od 35,90


Sadzby sú stanovené za preklad dokumentov v štandardnom termíne a v rozsahu 1 normovanej strany, t. j. 1 fyzickej strany obsahujúcej text v rozsahu do 1800 znakov (250 slov).  Pri preklade ostatných dokumentov platia ceny podľa aktuálneho cenníka.

Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu.

Ceny sú konečné a nebudú navýšené o DPH.