Cenník úradných prekladovCeny sú konečné a nebudú navýšené o DPH. 

Technický preukaz k vozidlu

angličtina, nemčina 

16,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina

25,00 €

Štandardné typy dokladov 

(rodné a sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy)

angličtina, nemčina

20,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina, srbčina, ukrajinčina, ruština

25,00 €


Ostatné preklady 

čeština

od 18,00 €

angličtina, nemčina

od 20,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina, srbčina, ukrajinčina, ruština

od 25,00 €

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina, gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština, macedónčina, bieloruština, bulharčina, dánčina, chorvátčina, nórčina, portugalčina, rumunčina, slovinčina, švédčina

od 28,00 €

čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

na vyžiadanie


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany. 1 normostrana = 1 fyzická strana s textom v rozsahu 1800 znakov vrátane medzier. Finálna cena prekladu závisí od počtu normostrán a urgencie prekladu. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 17:00. Doba realizácie prekladu začína plynúť nasledujúci pracovný deň po záväznom potvrdení objednávky a nezahŕňa deň zadania a deň odovzdania prekladu.