Cenník úradných prekladovCeny sú konečné. Nenavyšujú sa o DPH. 

Technické preukazy 

angličtina, nemčina 

20,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina

28,00 €

Štandardné typy dokladov 

(rodné a sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy)

angličtina, nemčina

20,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina

od 28,00 €


Ostatné preklady 

čeština

štandardne od 18,00 €

angličtina, nemčina

štandardne od 20,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina, maďarčina

štandardne od 28,00 €

ukrajinčina, ruština, srbčina, chorvátčina, nórčina, švédčina, slovinčina, rumunčina, bulharčina, portugalčina

štandardne od 30,00 €

arabčina, arménčina, estónčina, macedónčina, fínčina, gréčtina, latinčina, litovčina, lotyština, bieloruština, dánčina

štandardne od 38,00 €

albánčina, čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina, perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina, gruzínčina

štandardne od 40,00 €


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany. Za 1 normostranu sa považuje každá strana listiny s textom v rozsahu 1800 znakov vrátane medzier. Finálna cena prekladu závisí od počtu normostrán a urgencie prekladu. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 17:00. Doba realizácie prekladu začína plynúť nasledujúci pracovný deň po záväznom potvrdení objednávky a nezahŕňa deň zadania a deň odovzdania prekladu. Storno poplatok za zrušenie záväzne potvrdenej objednávky v termíne: * do 4 hodín dní od objednania - bezplatne, * do 24 hodín od objednania - 50 % z celkovej ceny objednávky; * nad 24 hodín od objednania - 100 % z celkovej ceny objednávky