Cenník úradných prekladovCeny sú konečné a nebudú navýšené o DPH. 

Technický preukaz k vozidlu

nemčina

16,00 €

angličtina

18,00 €

taliančina, poľština, francúzština, holandčina, španielčina

25,00 €


Výpis z registra trestov, rodný a sobášny list

angličtina

20,00 €

nemčina

20,00 €

taliančina

25,00 €

poľština

25,00 €

francúzština

25,00 €

španielčina

25,00 €

maďarčina

25,00 €

holandčina

25,00 €


Ostatné preklady

čeština

od 19,90 €

angličtina

 od 23,90 €

nemčina

od 23,90 €

taliančina

od 26,90 €

poľština

od 26,90 €

francúzština

od 26,90 €

španielčina

od 26,90 € 

maďarčina

 od 26,90 €

holandčina

od 28,90 €

ruština

od 28,90 €

bieloruština, bulharčina, dánčina, holandčina,

chorvátčina, portugalčina, rumunčina,
slovinčina, srbčina, švédčina, ukrajinčina

na vyžiadanie

albánčina, arabčina, arménčina, estónčina, fínčina,

gréčtina, gruzínčina, latinčina, litovčina, lotyština,

macedónčina, nórčina

na vyžiadanie

čínština, hebrejčina, japončina, kórejčina, mongolčina,

perzština, thajčina, turečtina, vietnamčina

na vyžiadanie


Sadzby sú stanovené za preklad textu v cieľovom jazyku v štandardnom termíne v rozsahu 1 normovanej strany, t. j. 1 fyzickej strany obsahujúcej text v rozsahu 1800 znakov vrátane medzier (alebo 250 slov). Pri preklade zo slovenského do cudzieho jazyka spravidla dochádza v dôsledku inej štruktúry jazyka k nárastu objemu textu v cieľovom jazyku o 20 %.  Pri preklade ostatných dokumentov platia ceny podľa aktuálneho cenníka. Štandardný rozsah prekladu realizovaného v rámci 1 pracovného dňa je 6 normovaných strán. V prípade textov presahujúcich daný objem, vám termín realizácie prekladu stanovíme adekvátne v závislosti od predbežného rozsahu textu. Uzávierka objednávok je v pracovné dni do 16:00. Objednávky prijaté po tomto termíne budú spracované nasledujúci pracovný deň.