Máte záujem s nami spolupracovať?

Vyplňte formulár nižšie a pošlite nám svoj životopis.Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdzujem, že v zmysle ustanovení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytujem spoločnosti Profi Translate s.r.o.  súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely evidencie v internej databáze spoločnosti. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.