Ochrana osobných údajov


Odoslaním správy prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára na stránke www.profitranslate.sk vyjadrujete súhlas, aby spoločnosť Profi Translate s. r. o., so sídlom Vajanského 7, 911 01 Trenčín, IČO: 48293547, DIČ: 2120128054, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32003/R, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), získala a spracúvala vaše osobné údaje uvedené v e-mailovej správe alebo v elektronickom formulári na účely a po dobu nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie vašej požiadavky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako Prevádzkovateľ získava, zaznamenáva, usporadúva, využíva, spracúva, aktualizuje, vyhľadáva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas prezerania webovej stránky www.profitranslate.sk alebo pri využívaní všetkých služieb Prevádzkovateľa.

Typ osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať tieto osobné údaje dotknutých osôb:

  • identifikačné údaje dotknutej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov firmy, štátna príslušnosť, podpis, adresa pobytu, korešpondenčná adresa,
  • kontaktné údaje, ako sú telefonický kontakt, e-mailová adresa,
  • fakturačné údaje za účelom vystavenia objednávky, faktúry, resp. iného požadovaného dokladu.

Osobné údaje, ktoré od vás získame sa spracúvajú a využívajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli získané. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo získané. Uchovávať budeme iba osobné údaje, ktoré slúžia na evidenciu v našom informačnom systéme a ktoré môžu byť vyžadované v súlade s právnymi predpismi, či už za účelom uchovávania údajov alebo vedenia účtovníctva.

Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webovej stránke prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ako je Google AdWords, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača. Z tohto dôvodu využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako je firewall a šifrovanie údajov, pričom v záujme ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim súborom. Autorizovaný prístup majú iba zamestnanci spoločnosti Profi Translate s.r.o., prekladateľ/tlmočník a účtovník, ktorí ho potrebujú na to, aby mohli vybaviť vašu objednávku, zaregistrovať objednávku a zrealizovať plnenie objednávky v informačnom systéme spoločnosti Profi Translate s.r.o., ako aj v informačnom systéme účtovníctva.

Čo sú súbory cookie?
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Ochrana vašich osobných údajov
Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré v súvislosti s Vami uchovávame,
  • požiadať o aktualizáciu alebo opravu vašich osobných údajov,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to buď písomne, alebo emailom na adrese preklady@profitranslate.sk.